Translation as a Complementary Factor in Cultural Repertoire Formation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)335-351
Aantal pagina's17
TijdschriftArcadia
Volume44 (2009)
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit