Translation information processing is regulated by protein kinase C-dependent mechanism in Purkinje cells in murine posterior vermis

Rosendo G Hernández, Chris I De Zeeuw, Ruyan Zhang, Tatyana A Yakusheva, Pablo M Blazquez

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Translation information processing is regulated by protein kinase C-dependent mechanism in Purkinje cells in murine posterior vermis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences