Translational regulation shapes the molecular landscape of complex disease phenotypes

Sebastian Schafer, Eleonora Adami, Matthias Heinig, Katharina E Costa Rodrigues, Franziska Kreuchwig, Jan Silhavy, Sebastiaan van Heesch, Deimante Simaite, Nikolaus Rajewsky, Edwin Cuppen, Michal Pravenec, Martin Vingron, Stuart A Cook, Norbert Hubner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Translational regulation shapes the molecular landscape of complex disease phenotypes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Physics & Astronomy

Chemical Compounds