Translational research in genomics of Alzheimer's disease: a review of current practice and future perspectives.

R. Mihaescu, S.B. Detmar, M.C. Cornel, W.M. van der Flier, P. Heutink, E.M. Hol, M.G. Rikkert, C.M. Van Duijn, A.C. Janssens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)967-980
TijdschriftJournal of Alzheimer's Disease
Volume20
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit