Transmembrane protein 2 (Tmem2) is required to regionally restrict atrioventricular canal boundary and endocardial cushion development

K. Smith, A.K. Lagendijk, A.D. Courtney, H. Chen, S. Paterson, B.M. Hogan, C. Wicking, J. Bakkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

46 Citaten (Scopus)
312 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transmembrane protein 2 (Tmem2) is required to regionally restrict atrioventricular canal boundary and endocardial cushion development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Business & Economics

Social Sciences