Transmission and overseasoning of Diaporthe adunca on Plantago lanceolata

E.G.A. Linders, J.M.M. Van Damme, J.C. Zadoks

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Transmission and overseasoning of Diaporthe adunca on Plantago lanceolata'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences