Traveling War

Eveline Buchheim (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftHistory and Memory: studies in representation of the past
Volume27
Nummer van het tijdschrift2 (Fall/Winter)
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit