Travelling far on "rather short legs". Company-furniture on the move and the problem of shared heritage

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

120 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftIIAS Newsletter
Volume2012
Nummer van het tijdschrift59
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit