Travelling words and their lessons on the “Indianisation” of Southeast Asia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

65 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)47
TijdschriftIIAS Newsletter
Volume66
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit