Traversing the Malay-Indonesian world; An interview with Leonard Andaya

K. Wellen, A.C. Lopez

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's7
TijdschriftItinerario
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit