Trending topics in de demografie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

29 Downloads (Pure)

Samenvatting

Wie hebben de afgelopen vijf jaar artikelen geschreven die opvallen in de
demografie? En waar schrijven ze over? Opmerkelijk zijn de groeiende
Europese bijdrage aan het vakgebied en het toegenomen belang van het
thema migratie en integratie. Uiteraard speelt Nederland daarbinnen ook
een aardig deuntje mee.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit