Trends and patterns in Euro-marriages in the Netherlands

L.J.G. van Wissen, E.L. Heering

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trends and patterns in Euro-marriages in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences