Trends in chlorophyll and total phosphorus in Loosdrecht Lakes, The Netherlands

L. Van Liere, O.F.R. Van Tongeren, L. Breebaart, W. Kats

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)707-710
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume24
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit