Trends in heavy metal levels in the dissolved and particulate phase in the Dutch Rhine-Meuse (Maas) Delta

J. Golimowski, A.G.A. Merks, P. Valenta

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)113-127
  TijdschriftScience of the Total Environment
  Volume92
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit