Trends in living arrangements in Europe: convergence or divergence?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

68 Citaten (Scopus)
231 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trends in living arrangements in Europe: convergence or divergence?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences