Trevor Burnard & John Garrigus - The plantation machine; Atlantic capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftWorld Sugar History Newsletter
Volume49
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit