TRH neurons and thyroid hormone coordinate the hypothalamic response to cold.

Z. Zhang, A. Boelen, A. Kalsbeek, Eric Fliers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

111 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'TRH neurons and thyroid hormone coordinate the hypothalamic response to cold.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences