Tri matematické hádanky z včasného stredoveku

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageThree mathematical puzzles from the early Middle Ages
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftHistoryWeb
StatusGepubliceerd - 19 okt. 2016

Citeer dit