Triazole phenotypes and genotypic characterization of clinical Aspergillus fumigatus isolates in China

Shuwen Deng, Lili Zhang, Yanfeng Ji, Paul E Verweij, Kin Ming Tsui, Ferry Hagen, Jos Houbraken, Jacque F. Meis, Parida Abliz, Xiaodong Wang, Jingjun Zhao, Wanqing Liao

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftEmerging Microbes and Infections
Volume6
DOI's
StatusGepubliceerd - 06 dec. 2017

Citeer dit