Troebel Water verhelderd

W.E. Penning, C. Rutjes, E.S. Bakker, M. Genseberger, M. de Lucas Pardo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

87 Downloads (Pure)

Samenvatting

Veel ondiepe meren en plassen in Nederland zijn nog altijd te troebel. Hoewel algenbloei vaak als boosdoener wordt beschouwd, speelt de opwerveling van sediment ten gevolge van wind, stroming, (macro) fauna en menselijk gebruik ook een belangrijke rol. Recent onderzoek probeert duidelijkheid te verschaffen in de relatieve bijdrage van de belangrijke spelers in het opwoelingsproces.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20-23
TijdschriftVisionair
Volume8
Nummer van het tijdschrift31
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Troebel Water verhelderd'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit