Trophic and non-trophic effects of fish and macroinvertebrates on carbon emissions

Maite Colina (Co-auteur), M. Meerhoff, G. Pérez, Annelies Veraart, Paul Bodelier, Antoon van der Horst, Sarian Kosten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trophic and non-trophic effects of fish and macroinvertebrates on carbon emissions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences