Trophic cascades help restore vegetation: Herbivores and their predators have a major impact on restoration outcomes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)516-517
Aantal pagina's2
TijdschriftScience
Volume382
Nummer van het tijdschrift6670
DOI's
StatusGepubliceerd - 02 nov. 2023

Research theme

  • Climate change
  • Biodiversity

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trophic cascades help restore vegetation: Herbivores and their predators have a major impact on restoration outcomes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit