Trophic interactions in a changing world: modelling aboveground–belowground interactions

D. Schröter, L. Brussaard, G.B. De Deyn, K. Poveda, V.K. Brown, M.P. Berg, D.A. Wardle, J. Moore, D.H. Wall

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Trophic interactions in a changing world: modelling aboveground–belowground interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology