Trophic interactions in warming waters: Aquatic plant-consumer interactions under climate change

P. Zhang

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • Van Donk, Ellen, Promotor
Datum van toekenning28 sep. 2018
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit