Trophic position, elemental ratios and nitrogen transfer in a planktonic host–parasite–consumer food chain including a fungal parasite

Virginia Sánchez Barranco (Co-auteur), Marcel T.J. Van der Meer, M. Kagami, S. Van den Wyngaert, D.B. van de Waal, E. van Donk, Alena Gsell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

64 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trophic position, elemental ratios and nitrogen transfer in a planktonic host–parasite–consumer food chain including a fungal parasite'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences