Trophic regulations of the soil microbiome

M.P. Thakur (Co-auteur), S. Geisen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

175 Citaten (Scopus)
157 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftTrends in Microbiology
Volume27
Nummer van het tijdschrift9
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit