Trophic rewilding: consequences for ecosystems under global change: Theme issue

E.S. Bakker (Gastredacteur), Jens-Christian Svenning (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftPhilosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences
Volume373
Nummer van het tijdschrift1761
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit