Tropical Bablyons. Sugar and the Making of the Atlantic World [Review of: S Schwartz. Tropical Babylons. Sugar and the Making of the Atlantic World, 1450-1680]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)101-102
TijdschriftEuropean Review of Latin American and Caribbean Studies
Volume80
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit