Tropism, replication competence, and innate immune responses of influenza virus: an analysis of human airway organoids and ex-vivo bronchus cultures

Kenrie P Y Hui, Rachel H H Ching, Stan K H Chan, John M Nicholls, Norman Sachs, Hans Clevers, J S Malik Peiris, Michael C W Chan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

78 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tropism, replication competence, and innate immune responses of influenza virus: an analysis of human airway organoids and ex-vivo bronchus cultures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences