Trouwen en scheiden in tijden van voor- en tegenspoed

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

421 Downloads (Pure)

Samenvatting

Als het economisch goed gaat, besluiten meer mensen te trouwen, terwijl een recessie een negatief effect heeft op het aantal huwelijkssluitingen. De relatie tussen economie en echtscheiding lijkt minder eenduidig. Een recessie kan leiden tot meer echtscheidingen door financiële druk en stress. Maar, scheiden is ook duur. Als het economisch slechter gaat zou dat een rem kunnen vormen op het aantal echtscheidingen. Dit artikel laat zien hoe de ontwikkeling van trouwen en scheiden in de afgelopen veertig jaar is beïnvloed door de economische conjunctuur.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-5
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume28
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit