Troy+ brain stem cells cycle through quiescence and regulate their number by sensing niche occupancy

Onur Basak, Teresa G Krieger, Mauro J Muraro, Kay Wiebrands, Daniel E Stange, Javier Frias-Aldeguer, Nicolas C Rivron, Marc van de Wetering, Johan H van Es, Alexander van Oudenaarden, Benjamin D Simons, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

109 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Troy+ brain stem cells cycle through quiescence and regulate their number by sensing niche occupancy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences