Trpv5/6 is vital for epithelial calcium uptake and bone formation

J. Vanoevelen, A.C. Janssens, L.F. Huitema, C.J. Hammond, J.R. Metz, G. Flik, T. Voets, S. Schulte-Merker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trpv5/6 is vital for epithelial calcium uptake and bone formation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds