Trust and distrust in pension providers in times of decline and reform: Analysis of survey data 2004-2021

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)401-433
Aantal pagina's33
TijdschriftDe Economist
Volume170
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 nov. 2022

Citeer dit