Trying to do more with less? Negotiating intensive mothering and financial strain in Canada

J. Leigh Parsons, S. Pacholok, T. Snape, A.H. Gauthier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)361-377
TijdschriftFamilies, Relationships and Societies
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit