TS Tools: Nederlab voor tijdschriftonderzoek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

123 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)53-62
Aantal pagina's10
TijdschriftTS. Tijdschrift voor Tijdschriftstudies
Volume37
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit