Tube-dwelling invertebrates: tiny ecosystem engineers have large effects in lake ecosystems

Franz Hölker, Michael J. Vanni, Jan J. Kuiper, Christof Meile, Hans-Peter Grossart, Peter Stief, Rita Adrian, Andreas Lorke, Olaf Dellwig, Andreas Brand, Michael Hupfer, Wolf M. Mooij, Gunnar Nützmann, Jörg Lewandowski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

454 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tube-dwelling invertebrates: tiny ecosystem engineers have large effects in lake ecosystems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology