Tuned neural responses to haptic numerosity in the putamen

Shir Hofstetter, Serge O Dumoulin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
107 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tuned neural responses to haptic numerosity in the putamen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences