Tuning the tide: creating ecological conditions for tidal marsh development in a flood control area

T. Maris, T.J.S. Cox, S. Temmerman, P. De Vleeschauwer, S. van Damme, T. De Mulder, E. van den Bergh, P. Meire

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Tuning the tide: creating ecological conditions for tidal marsh development in a flood control area'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology