Turbidites provide a unique opportunity to study diagenetic processes

J.J. Middelburg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)15-21
  TijdschriftGeologie en Mijnbouw
  Volume72
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit