Turbulent Sounds: An Interdisciplinary Guide [Review of: S. Fuchs (2010) Phonetics, Phonology, Psycholinguistics]

D.C. Hall

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftLinguist List
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit