Turgidosculum complicatulum on sub-Antarctic Marion Island: carbon acquisition response to climate change

V. Smith, N.J.M. Gremmen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Turgidosculum complicatulum on sub-Antarctic Marion Island: carbon acquisition response to climate change'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology