Turkije op termijn meeste inwoners EU

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)17-21
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume20
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit