Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland en België: een sociaal-demografisch profiel

T. Fokkema, N. Conkova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

In Nederland en België neemt het aantal ouderen van Turkse of Marokkaanse herkomst snel toe. Deze ouderen genereren een nieuwe zorgvraag, niet alleen door hun specifieke culturele gebruiken, maar ook omdat zij over andere kenmerken beschikken dan ouderen zonder migratieachtergrond. In dit artikel wordt een sociaal-demografisch profiel van deze twee oudere migrantengroepen geschetst, waarbij de overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en België extra worden belicht.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-19
TijdschriftGeron
Volume20
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum08 jun 2018
DOI's
StatusGepubliceerd - jun 2018

Citeer dit