Turn-taking between provisioning parents: partitioning alternation

D. Baldan (Co-auteur), C.A. Hinde, C.M. Lessells

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Turn-taking between provisioning parents: partitioning alternation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology