Turning basic science discoveries into successful commercial opportunities

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e127-e129
TijdschriftCardiovascular Research
Volume115
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 okt. 2019

Citeer dit