Turning digitised newspapers into networks of political elites

J. Hicks, Vincent Traag, R. Reinanda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)567-587
TijdschriftAsian Journal of Social Science
Volume43
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit