'Turning Javanese: The Domination of Cuba's Sugar Industry by Java Cane Varieties'

U. Bosma, J. Curry-Machado

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)101-120
TijdschriftItinerario
Volume37
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit