Turning working papers into journal articles: An exercise in microbibliometrics

T.F. Frandsen, P. Wouters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)728-739
  TijdschriftJournal of the American Society for Information Science and Technology
  Volume60
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit