Tusken hoop en noed: it provinsjale taalbelied

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)8-9
TijdschriftDe Moanne: algemien-kultureel opinyblêd
Volume6
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit