Tussen distantie en betrokkenheid. 'Public folklore' en de volkskunde in Nederland en Vlaanderen'

H.W. Roodenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

96 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-8
TijdschriftMores: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit